sosyal medyanın etkileri

SOSYAL MEDYA DİLİ NASIL ETKİLER ?

Sosyal Medya Dili Nasıl Etkiler ? Sosyal medya dili nasıl etkiler konusuna değinecek olursak bazı olumlu ve olumsuz etkiler karşımıza çıkacaktır. Bu etkilere değinmeden önce sosyal medya kavramı üzerinde durulması gerekmektedir. Sosyal medya, insanların medya araçları (örneğin; telefon, tablet, bilgisayar vb. akıllı cihazlar) ile beraber bir ortamda bulundukları, konuştukları ve…...
Read More