sosyal medyanın etkileri

Sosyal Medya Dili Nasıl Etkiler ?

Sosyal medya dili nasıl etkiler konusuna değinecek olursak bazı olumlu ve olumsuz etkiler karşımıza çıkacaktır. Bu etkilere değinmeden önce sosyal medya kavramı üzerinde durulması gerekmektedir. Sosyal medya, insanların medya araçları (örneğin; telefon, tablet, bilgisayar vb. akıllı cihazlar) ile beraber bir ortamda bulundukları, konuştukları ve daha birçok aktiviteyi gerçekleştirdikleri yerin adıdır. Örnek vermek gerekir ise Instagram, Twitter, Facebook vb. platformlar söylenebilir. Bu platformlar insanların resim paylaşarak aktivitelerini göstermelerini, konular açarak üzerinde konuşmayı ya da bu araçlar üzerinden mesaj yolu ile konuşarak sohbet etmek gibi daha birçok şeyi sağlar.

Sosyal Medyanın Olumlu ve Olumsuz Yanları

Sosyal medya her ne kadar birçok faktöre ev sahipliği yapsa da olumlu ve olumsuz özellikleri içerisinde bulunduruyor. Olumlu özelliklerden bahsetmek gerekirse; insanların her an istedikleri kişi ile konuşabilmeleri, mesafelerin önemli olmadığı yeter ki internet olmasının yettiği bir platform vb. daha birçok özellik gelmektedir.

 Olumsuz özellikleri ele alınır ise, insanların sürekli olarak birbirlerini mutlu ya da olumlu yerlerde görmeleri kişilerin onlara özenme olmasını sağlar. Bu da toplumda bir benzeme ve huzursuzluk yaratır. Ayrıca bireyler ve özelikle çocuklar orada olan ve gerçekleşen şeylere özenerek kendi hayatlarına zarar verecek dereceye kadar gelebilirler. Bunun yanında kişisel bilgilerimizin ele geçirilebilmesi gibi şeylerde mevcut oluyor. Ayrıca insanlar havalı ya da başka şekillerde gözükmek için dile de zarar verebiliyor. Bunun gibi olumsuzlukları elde bulundursa da insanların bir vakit geçirme aracı olduğu kesindir. Sadece vakit geçirme değil beraberinde doğru bilgiye kolay ve hızlı bir ulaşımı sunmaktadır. Mesleği gereği bu platformu kullananlar arasında güncel bir bilgi paylaşımı, zaman ve yer fark etmeksizin dünyanın herhangi bir noktasında yaşanan her türlü olayı, bir manzarayı, kültürüyle ilgili faaliyetleri öğrenme imkanını da tanımaktadır.

Sosyal medya, birçok kültüre ve her görüşten kişiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu nedenle her türlü şey sosyal medya içinde rahatlıkla yer alabiliyor. Sosyal medya içeriğinde birçok konuya ev sahipliği yapmaktadır. İnsanların hızlı paylaşım yapma, farklı olma vb. gibi nedenlerden Türkçe dil bilgisi kurallarından uzaklaşmaktadır. Yabancı kelimeler kullanma, Türkçe kelimeleri kısa veya devrik cümleler gibi şekillerde kullanarak zarar verebilmektedirler. Örneğin tamam demek yerine ok ya da tm demek bile buna en iyi örneklerden biridir. Bunun yanında Türkçe kelimeler yerine gün geçtikçe İngilizce kelimeler tercih edilmektedir. Bunu sebebi de havalı ya da başkalarından daha farklı gözükme istek ve arzusudur. Bu yüzden dilimizi korumak için buna dikkat etmeliyiz.

Related Posts

Leave A Comment