İNTERNET VE SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİLERİ

Bilgi işlem ve internet teknolojilerinin her geçen gün gelişmesiyle birlikte kullanıcı sayısı artmakta ve insanların günlük yaşam faaliyetlerini büyük ölçüde etkilemektedir. Gündelik yaşamda insanların internet ortamlarında daha fazla zaman geçirmesi işletmelerin de dikkatini çekmekte ve pazarlama faaliyetlerini bu alana yönlendirmelerini sağlamıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok fazla sayıda tüketici sosyal medya araçlarında aktif olarak yer almaya başlamıştır. Bu durum da işletmeler açısından geleneksel medyaya göre sosyal medya kullanarak daha geniş tüketici kitlelerine hızlı bir şekilde ulaşma imkanı sunmaktadır. Tüketicilerin geleneksel medya kanallarından uzaklaşarak sosyal medya araçlarında daha aktif olarak yer alması işletmelerin pazarlama iletişimi stratejilerini müşteri odaklı yürütebilmesini sağlamaktadır. Tüketiciler satın alma öncesi ve sonrasında sosyal medya üzerinden görüş, fikir, deneyim, ürün veya hizmet hakkında bilgileri öğrenmekte ve bunları diğer kullanıcılarla paylaşmaktadırlar. Yapılan bu paylaşımlar işletmeler tarafından değerlendirilmektedir. Pazarlama faaliyetlerinin daha doğru hedef kitlelere doğru mesajlarla ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadırlar. İnsanların günlük rutinleri arasında yer alan internet ve sosyal medya kullanımı her geçen gün tüketicilerin ürün veya hizmetle ilgili olarak yaşadıkları olumsuzlukları rahat bir şekilde dile getirebildikleri platformlar olmuştur. İşletmeler doğru bilgileri şeffaf şekilde sunarak tüketicileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Tüketici geri dönüşlerinde müşteri memnuniyetini sağlayarak diğer tüketicileri de etkilemeyi hedeflemektedirler. Yaşanılan teknolojik gelişmeler, sosyal medya ve internet kullanım sıklığının artmasıyla birlikte işletmeler geleneksel pazarlama anlayışının biraz daha ötesine geçerek internet ve sosyal medyada aktif şekilde yer almaya başlamışlar ve aynı şekilde yeni gelişen sosyal medya araçlarında da varlıklarını göstererek pazarlama faaliyetlerini yürütmeye başlamışlardır.

Sosyal medya araçlarının çeşitlerine ve kullanım şekillerine göre tüketiciler farklı farklı birçok davranışta bulunabilirler. Sosyal medya araçlarının çeşitleri bakımından tüketicilerin davranışlarına bakıldığında ürün veya hizmetlerle ilgili araştırma yaparak bilgi edinebilmekte, daha önce ürün veya hizmeti kullanan tüketicilerin kullanıcı deneyimlerini videolardan izleyebilmekte, işletmelerin sayfalarını takip ederek güncel indirimleri görebilmekte, yeni çıkan ürünleri tanımakta ve kendi fikirlerini yorum olarak belirtebilmektedirler. Sosyal medya ile tüketiciler ve işletmeler arasındaki iletişim gelişerek kuvvetlenmiştir.

İnternet kullanıcıların sosyal medyayı her geçen gün daha aktif ve daha uzun süre kullanması beraberinde kullanıcılar arasındaki iletişimi kolaylaştırmış, bilgi paylaşımını arttırmıştır. Bir ürün veya hizmetin artı ve eksi yönlerini değerlendiren tüketiciler bunları sosyal medya aracılığıyla paylaşmakta, yaşadıkları olumsuzlukları sosyal medya araçlarından dile getirerek seslerini duyurabilmektedirler. İşletmeler bu tüketici geri dönüşlerini düzenli olarak takip etmeli, gerekli cevapları vererek tüketiciyle iletişime geçmeli, tüketici geri dönüşlerinden yola çıkarak onların istek ve arzuları doğrultusunda ürün ve hizmetlerini geliştirip değiştirmelidir. Böylece işletmeler daha başarılı pazarlama faaliyetleri yürütebilmektedir. Sosyal medya araçlarını kullanan kullanıcılar karşılaştıkları pazarlama faaliyetlerine bazı tepkiler vermektedir. İşletmelerin oluşturdukları içerikleri beğenme, kaydetme, diğer sosyal medya kullanıcılarına göndererek etkileşim sağlamakta, yorum yapmakta, kampanyalara katılmakta veya direkt görmezden gelme gibi birçok davranış göstermektedirler. Sosyal medya pazarlaması açısından bu tüketici davranışlarının araştırılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme yapılırken işletmeler sosyal medya kullanıcılarını yaş, cinsiyet, meslek, gelir düzeyi, öğrenim düzeyi, coğrafik yerleşim gibi özelliklerini dikkate alarak bölümlere ayırmakta ve bu şekilde değerlendirmektedir. Yapılan bu değerlendirmeler sonucunda yürütülen pazarlama faaliyetinin sosyal medyada daha verimli olması için birbirinden farklı hedef kitle ve pazarlama iletişim stratejileri geliştirilmektedir. Böylece işletmeler istedikleri kitleye en doğru şekilde ulaşma imkanı sağlamaktadır.

Related Posts

Leave A Comment