hizmet sektöründe reklam

Hizmet Sektöründe Reklam Nasıl Yapılır?

Reklam, geniş kitlelerin ürün ya da hizmeti tanıması, onu almaya yönelmesi, ürün veya hizmetle ilgili belirli bir davranış geliştirmesi amacıyla yapılan, yazılı, sözlü, görsel çalışmaların tümüdür. Gazete, dergi gibi basılı yayın organlarında, televizyonda, radyoda ya da internette olabileceği gibi sokakta panolarda da olabilir. Amaç öncelikli olarak kişilerin ürün veya hizmet arasında bir bağ kurabilmesini sağlamak ve kişileri ürüne yaklaştırabilmektir.

 Tüm bu reklam türlerinin yanında en iyi reklamın kulaktan kulağa yapıldığını unutmamak gerekir. İnsanlar birbirilerinin fikirlerinden etkilenirler. İyi bir hizmet aldıklarında bunu çevrelerinde en az on kişiyle paylaşma eğilimi gösterirler.

 Müşterilere harika bir tecrübe yaşatın, onlar sizin için gerekli çalışmayı yaparlar”

 Jeff Bezos

 Reklamlar aracılığıyla yapılan tanıtımlarda iyi bir reklam stratejisi geliştirmek önemlidir. Reklamın iyisi kötüsü olmaz sözü, hizmet sektörü için pek de geçerli değildir. Kişiler her zaman en iyi hizmeti almak isterler.

Reklam Stratejileri

Hedef Kitlenin belirlenmesi

 Reklam yapılırken hedef kitlenin doğru belirlenmesi çok önemlidir. Hedef kitle hizmeti alacak olan kişilerdir. Ayrıca hizmeti satın almayan ama hizmetin satın alınmasına dolaylı yoldan etki eden kişiler vardır. Aile bireyleri, çocuklar ve arkadaşlarda hedef kitledir. Günümüzde pek çok firma reklam yaparken aile içinde çocukların kararı etkilediğini bilir ve ona göre reklam stratejileri geliştirir. Doğru hizmeti, doğru kişiye, doğru fiyata ve doğru zamanda sunmak önemlidir

Beklentiyi Aşmak

 Reklamlarda amaç hedef kitleyi hizmetimizi almaya yöneltmektir. Aynı zamanda sadık bir müşteri profili yaratmak istenir. Bu yüzden hedef kitlenin beklentilerini karşılamak yetmez, reklamda verilen mesajlarla hedef kitlenin beklentisinin üzerine çıkılmalı ve hafızasında yer edinilmelidir.

Hedef Kitlenin Kendini Özel Hissetmesini Sağlamak

 Herkes özel ve ayrıcalıklı olmak ister. İlgi görmek pek çoğumuzun hoşuna gider. Hizmet sektöründe yapılan reklamlarda bu konuya önem vermek gerekir. Kişilere onlara özel bir hizmet sunulduğu, çaba harcandığı ve hizmeti aldıkları zaman kendilerini özel hissedecekleri hissi verilmelidir Sunulan hizmete, değer katıldığı zaman kişiler fiyatı rakiplerine göre yüksek olsa dahi bunu sorgulamayacaktır. .

Hizmet Konsepti

 Hizmeti diğer firmalardan ayıran özellikler belirlenmeli ve bu özellikler ön plana çıkarılmalıdır. Kişilerin zihninde ‘’Neden sizin hizmetiniz alıyım? ’sorusunun cevabını verebilmek önemlidir. Bu da rakiplerden firmayı ayıran özelliklerin belirtilmesiyle olacaktır.

Kaynak Belirlenmesi

 Reklamın hazırlanmasından sonra, reklamın ulaşacağı kaynağı belirlerken bütçe, hedef kitle özellikleri ve pazarlama hedefleri iyi tespit edilmelidir. Reklamın tek bir kaynaktan değil pek çok kaynaktan yapılmasına özen gösterilmedir. Yazılı ve sözel basın etkin olarak kullanılmalıdır. Markanın görünürlüğü ve tanıtımı bu şeklide arttırılır.

Reklam Sloganı

 Reklamın sloganı olması akılda kalıcılığı arttırır. Bazı ürünlerin sloganları hafızalarımızda yer etmiştir. Bilinçaltına bu hizmeti veya ürünü yerleştirmeyi sağlar. Hizmetin temel özellikleri ile hedef kitleye sağlayacağı faydayı bir araya getirmek gerekir. Amaç sadece kişileri kazanmak değil, firmanın inandığı değerlere inanan bir kitleye sahip olmaktır.

Related Posts

Leave A Comment