hizmet sektöründe reklam

HİZMET SEKTÖRÜNDE REKLAM

Hizmet Sektöründe Reklam Nasıl Yapılır? Reklam, geniş kitlelerin ürün ya da hizmeti tanıması, onu almaya yönelmesi, ürün veya hizmetle ilgili belirli bir davranış geliştirmesi amacıyla yapılan, yazılı, sözlü, görsel çalışmaların tümüdür. Gazete, dergi gibi basılı yayın organlarında, televizyonda, radyoda ya da internette olabileceği gibi sokakta panolarda da olabilir. Amaç öncelikli…...
Read More